طریق الاسلام

دانلود کده اسلامی

طریق الاسلام

دانلود کده اسلامی

طبقه بندی موضوعی

۴۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

لیست قاریان مصحف الذکر الحکیم :                                                دانلود

جزء 1 : یاسر الدوسری - ماجد الزامل                     جزء 2 : سعود الشریم - عبدالله الجهنی   
جزء 3 : مشاری العفاسی - ناصر القطامی              جزء 4 : محمد اللحیدان - فارس عباد
جزء 5 : عادل ریان - ماهر المعیقلی                       جزء 6 : سعود الشریم - السدیس
جزء 7 : عبدالله الجهنی - توفیق الصائغ                   جزء 8 : العفاسی - یاسر الدوسری
جزء 9 : الارکانی - منصور الزهرانی                        جزء 10 : منصور الزهرانی - خالد الجلیل
جزء 11 : احمد العمرانی - نبیل الرفاعی                 جزء 12 : یوسف ابکر - ناصر القطامی
جزء 13 : محمد المحیسنی - عادل ریان                 جزء 14 : ماجد الزامل - خالد الجلیل
جزء 15 : ماجد الزامل - مشاری العفاسی              جزء 16 : فارس عباد - ادریس ابکر
جزء 17 : ماجد الزامل - ماهر المعیقلی                  جزء 18 : محمد اللحیدان - عادل ریان
جزء 19 : ادریس ابکر - یاسر الدوسری                   جزء 20 : توفیق الصائغ - سعدالغامدی
جزء 21 : ادریس ابکر - مشاری العفاسی               جزء 22 : ماهر المعیقلی - ماجد الزامل
جزء 23 : رشید القلیب - المحیسنی                     جزء 24 : ادریس ابکر - عبدالولی الارکانی
جزء 25 : فارس عباد - سعدالغامدی                      جزء 26 : عبدالله الجهنی - صلاح البدیر
جزء 27 : مشاری العفاسی - ادریس ابکر               جزء 28 : محمد المحیسنی - توفیق الصائغ
جزء 29 : منصور الزهرانی - الدوسری                    جزء 30 : توفیق الصائغ - ماجد الزامل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۵ ، ۰۸:۱۴
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۱:۱۷
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۰:۱۶
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۹:۱۵
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۸:۱۴
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۷:۱۳
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۶:۱۲
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۵:۱۱
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۳۸
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۳۷
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۲۲:۳۶
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۳۵
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۳۳
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۳۸
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۵ ، ۰۸:۱۴
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۵ ، ۰۳:۴۵
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۰۶:۴۹
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۰۴:۵۹
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۰۳:۴۶
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۵ ، ۰۲:۴۲